Hammasimplantit Suomessa ja Virossa -- lue kumpi oikeasti on kannattavampi

Hammasimplantti on leukaluuhun asennettava keinojuuri, jonka päällysosan kruunu toimii purennassa apuvälineenä.

Asennuksen tekee useimmiten suu- ja leukakirurgian erikoishammaslääkäri tai alaan perehtynyt hammaslääkäri

Hammasimplanttien kustannukset

Hammasimplantit ovat tunnetusti melko hintavia, ja asiaan tuo Suomessa oman lisänsä se, että hammasprotetiikka ei kuulu Kelan tuella korvattaviin hoitoihin. Hammasimplanttia saattaa myös edeltää useita muita hoitovaiheita, jotka tuovat oman lisänsä kokonaiskuluihin. Hammasimplanttia harkitsevan kannattaakin tutustua hoitoon etukäteen ja keskustella hammaslääkärin kanssa ennen implantin asennusprosessin aloitusta.

Hammasimplanttien hinnoissa esiintyy melko paljon vaihtelua niin Suomessa kuin Virossakin. Keskimäärin Virossa materiaalikustannukset ovat hieman alhaisemmat, joten kokonaisuudessaan itse implantinkin hinta saattaa jäädä hieman alhaisemmaksi. Kuluissa tulee kuitenkin ottaa huomioon, että implanttia ei voi turvallisesti asentaa ainoastaan yhdellä hoitokerralla, joten matkakulut on otettava huomioon kokonaiskuluja yhteen laskiessa.

Suomessa hammasimplantti maksaa 1 100-2 000 euroa riippuen paljon siitä, minkä hampaan implantti on kyseessä ja missä implantti asennetaan potilaalle. Täysin tarkkaa hintaa on hankala määrittää yleistasolla, sillä hoidon aikana voi ilmetä aina jotain yllättävää. Hinta-arvio kannattaa pyytää heti hoidon alussa. Hammasimplantti on hinnakas, mutta monissa tilanteissa paras ratkaisu:

  • Hammasimplanttia voidaan käyttää hammaspuutosten korvaamiseen.
  • Hammasimplantti voidaan valmistaa useista materiaaleista.
  • Implantti rakennetaan monista eri osista.
  • Implantti on kestävä ja pysyvä ratkaisu.

Toisin kuin moni uskoo, Virossa hammasimplanttien hinnat eivät aina ole merkittävästi halvempia kuin Suomessa. Hintaeroja klinikoiden ja implanttien välillä saattaa esiintyä enemmän, mutta keskimäärin Virossa hammasimplantin asennuttamisen hinta on 800-1 800 euron välillä, keskimäärin 1 500 euroa. Implanttien hinnat ovat korkealla erityisesti Tallinnassa; muualla Virossa ne ovat hieman edullisempia.

Hammasimplanttihoidossa kustannuksissa huomioitavia asioita

Hammasimplanttihoito sisältää useita eri vaiheita, ja tämän vuoksi potilaan on tavattava hammaslääkäri jo ennen implantin asennusta. Heti alkuun on selvitettävä potilaan omahoidon taso, resurssit ja sitoutuneisuus implanttihoitoon. Lisäksi kartoitetaan potilaan yleisterveys ja mahdolliset muut implanttihoitoon vaikuttavat tekijät. Näihin tekijöihin on kiinnitettävä huomiota, sillä ne voivat vaikuttaa implantin hintaennusteeseen.

Ennen implanttihoidon aloittamista on koko suun oltava tulehdusvapaa ja terve. Suun alueella lymyää helposti salakavalia oireettomia tulehduksia, kuten gingiviitti eli ientulehdus ja parodontiitti, eli kiinnityskudostulehdus. Nämä tulehdustilat voivat merkittävästi heikentää implanttihoidon tulosta ja estää implantin kiinnittymistä luuhun, joten ne on hoidettava kuntoon ennen varsinaisen implanttihoidon aloitusta.

Gingiviitti ja parodontiitti aiheutuvat useimmin hammaskivestä, riittämättömästä suuhygieniasta ja hampaiden pinnalle kertyvästä biofilmistä eli plakista. Biofilmi on dynaaminen kokonaisuus, jossa bakteerikantojen koostumus muuttuu jatkuvasti ja eri bakteerien osuudet vaihtelevat. Mikäli bakteerit saavat lisääntyä hampaiden ja suun pehmytkudoksien pinnalla pitkään, voi elimistö aiheuttaa tulehdusvasteen, jonka seurauksena hampaan kiinnityskudos tuhoutuu.

Parodontiitti paranee parhaiten mekaanisella puhdistuksella eli poistamalla hammaskivet ja parantamalla omaa suuhygieniaa hampaiden pintojen ja hammasvälien säännöllisellä puhdistuksella. Myös implantin pysyvyyden ja kudoksen parantumisen vuoksi on erittäin tärkeää, että omahoito on kunnossa. Kun potilas puhdistaa huolellisesti implantin ja muutenkin huolehtii suuhygieniasta, säästytään turhilta lisäkustannuksilta, joita tulisi esimerkiksi implantin ympäryskudoksen tulehtuessa.

Implanttihoidon suunnittelu

Implanttihoito aloitetaan aina konsultaatiokäynnillä, jossa keskustellaan hoitavan hammaslääkärin kanssa implantista. Konsultaatiokäynnillä käydään läpi muun muassa potilaan suun- ja yleisterveys, arvioidaan toimenpidekelpoisuus ja tehdään kustannusarvio. Implantti kannattaa ottaa vain sellaisessa paikassa, missä hoitosuunnitelma on selkeä ja ymmärrettävä. Lisäksi on tärkeää, että kustannukset on esitetty alusta alkaen niin, että ne ovat ymmärrettävissä.

Hammaslääkäri tekee myös hoidettavan hammasrivin kohdan tilanarvion ja suunnitelman käytettävistä materiaaleista. Suunnitelma saattaa myös tarkentua myöhemmin. Potilaasta saatetaan ottaa kartiokeilatekniikan tietokonetomografia eli KKTT-kuva, jotta saadaan parempi arvio siitä, kuinka paljon leuassa on ympäröivää luuta tukemassa implanttia. Hyviin käytäntöihin kuuluu myös tutkia suun muu tilanne ja informoida potilasta muun hoidon mahdollisesta tarpeesta.

Konsultaatiokäynti on usein ilmainen, mutta osa klinikoista laskuttaa siitä erikseen. Lisäksi esimerkiksi konsultaatiokäynnin yhteydessä tehtävä kuvantaminen on usein maksullista, ellei asiasta ole erikseen mainittu. Hintoja kannattaa kysellä rohkeasti jo ennen toimenpidettä eikä vasta sitten, kun kuvat on jo otettu. Muu hoito on myös lähes aina toteutettava ennen implanttihoitoa.

Mikäli potilaalla todetaan merkittävästi muun hoidon tarvetta, joutuu potilas useimmissa tapauksissa maksamaan tämän hoidon itse. Hoidon hintaa kannattaa kysellä hoitavalta hammaslääkäriltä, ja se riippuu hyvin paljon siitä, minkälaista hoitoa tarvitaan. Joissain tapauksissa pelkkä suuhygienistikäynti on riittävä, mutta toisinaan saatetaan tarvita esimerkiksi juurihoitoa, mikä voi viedä useammankin käyntikerran.

Hoidon kulku

Kun on saatu varmuus sille, ettei esteitä implanttihoidolle ole, aloitetaan itse hoito. Usein ensimmäisellä kerralla poistetaan mahdollinen korvattava hammas tai sen jäännösjuuri. Toimenpide on kirurginen, usein käytössä on antibioottiprofylaksia, jonka potilas ottaa noin 30 minuuttia ennen toimenpidettä. Toimenpide voidaan suorittaa paikallispuudutuksessa, eikä varsinaiselle anestesialle ole tarvetta, ellei potilas sitä erikseen vaadi.

Kun hammas on poistettu, voidaan leukaan asentaa itse implanttiruuvi. Asennus pyritään tekemään mahdollisimman atraumaattisesti, mutta kuten kaikissa luuhun kajoavissa toimenpiteissä, on asennuksesta odotettavissa jälkisärkyä puudutuksen vaikutuksen lakattua. Särky on normaali osa paranemisprosessia ja sen helpotukseen kannattaa jo etukäteen kysyä hammaslääkäriltä apua. Kun ruuvi on asennettu, sen päähän kiinnitetään peittoruuvi. Tässä lisätietoa hoidosta:

  • Implanttihoito vaatii aina useita käyntikertoja.
  • Hoito voidaan tehdä myös anestesiassa.
  • Implantin paraneminen vie noin 6 kuukautta aikaa.
  • Ruuvin materiaali on lähes aina titaani.

Kun implanttiruuvi ja sen päälle kiinnitetty peittoruuvi eli paranemisjatke on saatu paikoilleen, annetaan alueen parantua niin kauan, että implanttiruuvia ympäröineet kudokset ehtivät muodostaa luuta ruuvin ympärille. Riittävä paraneminen on erittäin tärkeää, sillä implantin on kestettävä purennassa. Ruuvin ympärille ei myöskään muodostu samanlaisia rakenteita kuin tavallisen hampaan, joten implantti ei jousta purennassa.

Kudoksien paranemisen jälkeen voidaan suunnitella implanttiruuvin ympärille kruunu. Tämä tehdään aluksi niin, että poistetaan paranemisjatkeet, kiinnitetään implanttiin jäljennin, jolla saadaan tieto implantin projektiosta luussa. Leuasta otetaan jäljennökset silikonilla tai polyeetterillä ja potilaan purenta määritetään. Valmis kruunu tilataan laboratoriosta ja asetetaan paikalleen hammaslääkärin vastaanotolla. Hoidon hintaan sisältyy usein kontrollikäynti noin 12 kuukauden kuluttua.

Miksi hammasimplanttien kustannukset ovat korkeita?

Hammasimplantti saattaa kuulostaa yksinkertaiselta toimenpiteeltä, mitä se potilaalle onkin. Tämä on kuitenkin hammaslääkäreille aikaa vievä toimenpide, johon kuuluu paljon vastaanoton ulkopuolista suunnittelua ja kirjaamista. Implantti, kuten mikään muukaan lääketieteellinen toimenpide, ei ole täysin riskitön, ja komplikaatioita saattaa aina toisinaan ilmaantua. Näitä komplikaatioita voi ehkäistä huolellisella työllä ja suunnittelulla.

Implanttien hinta on korkea myös siksi, että ne tulevat ulkopuoliselta valmistajalta, eli niitä ei siis tehdä erikseen hammaslääkärin vastaanotolla. Hinnat vaihtelevat hieman sen mukaan, minkä implanttifirman palveluja kyseinen hammaslääkäri käyttää. Moni implanttifirma kuitenkin lupaa omille tuotteilleen elinikäisen takuun, joten kallis hinta takaa myös sen, että rakenteen voi uusia.

Implanttiprotetiikassa oikeastaan kaikki materiaalikulut siirtyvät potilaan maksettaviksi, ellei erikseen todeta pätevää syytä, miksi potilas olisi oikeutettu korvaukseen implanteista. Materiaalien lisäksi maksettavaksi tulee luonnollisesti implantin asentamiseen liittyvä työ, mahdolliset röntgenkuvat ja muu hoitoon liittyvä suunnittelu, jota potilas ei itse välttämättä näe. Onkin tärkeää, että potilas on alusta asti selvillä kustannuksista ja hoitosuunnitelmista.

Erittäin edullisiin tai nopeasti toteutettaviin hoitoihin kannattaa suhtautua varauksella. On hyvin todennäköistä, että kaikki menee hyvin, mutta mikäli näin ei käy, voi implantin hinta todellisuudessa nousta moninkertaiseksi kaikkine korvauskuluineen siitä aiheutuvan lisähoidon myötä. Implantti voi esimerkiksi tulehtua, ja se joudutaan poistamaan. Tällöin se saattaa jäädä käyttökelvottomaksi, eikä korvausta välttämättä saa.

Yhteenveto

Implantit yleistyvät jatkuvasti ja yhä useampi taho tarjoaa niitä hoitona.

Implantti on hyvä keino korvata hammaspuutoksia, kun sen tehdään ammattimaisesti ja huolella.